pondělí 13. března 2017

Některé mýty o asistované reprodukci


Riziko anonymního darování


Kritici darování spermií a vajíček argumentují tím, že u dětí počatých anonymním darováním existuje nebezpečí, že se setkají poloviční sourozenci a počnou spolu dítě, což srovnávají s incestem a tvrdí, že hrozí vznik vrozených vad.
Předně tedy, jaká je pravděpodobnost, že se takoví dva lidé počatí darováním setkají? Pokud by se narodilo 10 dětí od jednoho dárce v rámci jednoho kraje (samo o sobě málo pravděpodobné), pravděpodobnost, že se setkají a počnou dítě, je kolem 1:10 000 000 000.
Jak „sedí“ srovnání s incestem? Většina z nás se shodne na tom, že incest, tedy soulož mezi blízkými příbuznými není žádoucí, může negativně ovlivnit psychiku zúčastněných a destruovat vztahy v rodině. V některých státech, včetně našeho, je to skutek trestný. Pokud však o svém příbuzenství partneři nevědí, nic z uvedeného neplatí.
Podle názoru kritiků je dalším rizikem možnost vzniku vrozených vad u potomstva příbuzných partnerů. Vrozené vady ale nevznikají setkáním příbuzných spermií a vajíček, ale poruchou embryonálního vývoje z mnoha různých příčin. Pokud jde o vady genetické, potom může příbuzná genetická informace ve spermii a vajíčku přispět k tomu, že vznikne homozygot pro určitou recesivní vadu, jestliže oba rodiče jsou pro tutéž vadu heterozygoty. To však platí i pro nepříbuzné rodiče. A dárci jsou geneticky vyšetření, takže riziko přenosu genetické vady od jejich potomků je snížené.


Dárkyně si vyčerpá vajíčka a dojde u ní k předčasnému ovariálnímu selhání


Žena se rodí s řádově miliony vajíček v každém vaječníku. Tato vajíčka postupně po stovkách a tisících zanikají a jen malá část z nich má šanci dozrát až k ovulaci. Pokud říkáme, že „stimulujeme“ vaječníky, pouze zachraňujeme před zánikem více vajíček než obvykle ovuluje. Nebičujeme tedy vaječníky k nějaké nadprodukci, která by je vyčerpávala, jen ušetříme vajíčka, která by zanikla a umožníme jim dozrát.

Žádné komentáře:

Okomentovat