neděle 8. února 2015

Hmotová cytometrie

Horkým tématem medicínského výzkumu a praxe se tento týden v ČR stala hmotová cytometrie. Ačkoliv její užití v mém oboru není zatím na pořadu dne (perspektivně se nabízí třeba analýza spermií), pokusím se případnému čtenáři objasnit, co to je.

Hmotová cytometrie je kombinací principů průtokové cytometrie, imunochemie, hmotové spektrometrie. Vlastnosti jednotlivých buněk jsou zjišťovány pomocí vazby protilátek proti jejich charakteristickým molekulám - antigenům. Protilátky jsou označeny kovy vzácných zemin, což umožňuje použít na jednu buňku velký počet značek (34), podstatně větší, než při užití fluorescenčních barviv. Buňky jsou potom rozprášeny do argonové plazmy a pomocí hmotového spektrometru je detekována kombinace značek na určité buňce, což ji umožňuje podrobně charakterizovat. Přínos metody lze očekávat například při diagnostice a monitorování průběhu léčby u leukemií kdy zjistí přítomnost a zastoupení jednotlivých typů zhoubných buněk.


Žádné komentáře:

Okomentovat