středa 10. prosince 2014

Jak je to s mužskou plodností - článek v časopise Vesmír

Konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal něco o mužské plodnosti do mého oblíbeného časopisu Vesmír. Když byl článek připraven k publikaci, došlo ke smutné události, zemřela významná osobnost asistované reprodukce, prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., článek jsem proto věnoval jeho památce. 
Ve článku popisuji reálný stav mužské plodnosti, faktory, které ji ovlivňují, možnosti léčby a kritizuji některé fámy a stereotypy, o této problematice zveřejňované.
Doufám, že článek rozpoutá diskusi na téma mužské plodnosti a různá publikovaná klišé budou nahrazena seriózními zprávami o tom, jak se věci mají a jak je můžeme změnit k lepšímu.

Trávník P. Mužská (ne)plodnost. Polemika s posly špatných zpráv. Vesmír 2014;12:718-720

pátek 3. ledna 2014

Pečlivý výběr spermií snižuje podíl vrozených vad

Lidské spermie ve skenovacím 
elektronovém mikroskopu
Mezi pracovníky zabývajícími se asistovanou reprodukcí je dostatečně známo, že zdrojem vývojových vad mohou být chromozomové aneuploidie, pocházející z vajíček, případně vznikající v průběhu prvních dělení v embryonálním vývoji. V loňském roce se objevily první práce [1], které pomocí analýzy spermií na mikročipech potvrzují náš již dříve publikovaný názor, že zdrojem chromozomových poruch mohou být i spermie [2]. Nicméně se ukazuje, že spermie mohou být kromě aneuploidií a strukturních vad zdrojem i vývojových vad, vznikajících jiným mechanizmem. Pokud k oplození použijeme metody asistované reprodukce, máme šanci výběrem spermií výskyt takto vzniklých vad snížit, jak prokázali francouzští autoři [3]. Povzbuzuje nás to k hledání ještě dokonalejších metod výběru spermií pro oplození, než máme dosud k dispozici (PICSI a IMSI).

1. A. Ferlin, C. Patassini, A. Garolla, A. Bottacin, M. Menegazzo, C. Foresta. Molecular karyotyping of human single sperm by array-comparative genomic hybridization. Human Reprod 2013 June; 28(S1):O-266
2. Tauwinklová G, Oráčová E, Trávník P, Veselá K, Hromadová L, Veselý J, Rybář R, Musilová P, Rubeš J: Věk muže negativně ovlivňuje podíl euploidních embryí v cyklech s PGS. Prakt Gyn 2009;13:207
3. Cassutoa NG, Hazouta A, Boureta D, Baletb R, Laruec L, Beniflad JL, Viote G. Low birth defects by deselecting abnormal spermatozoa before ICSI. RBM Online 2014; Jan 28(1):47–53