středa 10. prosince 2014

Jak je to s mužskou plodností - článek v časopise Vesmír

Konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal něco o mužské plodnosti do mého oblíbeného časopisu Vesmír. Když byl článek připraven k publikaci, došlo ke smutné události, zemřela významná osobnost asistované reprodukce, prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., článek jsem proto věnoval jeho památce. 
Ve článku popisuji reálný stav mužské plodnosti, faktory, které ji ovlivňují, možnosti léčby a kritizuji některé fámy a stereotypy, o této problematice zveřejňované.
Doufám, že článek rozpoutá diskusi na téma mužské plodnosti a různá publikovaná klišé budou nahrazena seriózními zprávami o tom, jak se věci mají a jak je můžeme změnit k lepšímu.

Trávník P. Mužská (ne)plodnost. Polemika s posly špatných zpráv. Vesmír 2014;12:718-720