neděle 17. listopadu 2013

Snižuje se koncentrace spermií v mužské populaci?


Přednášky na 12. česko - slovenské konferenci reprodukční gynekologie a 23. celostátním sympoziu asistované reprodukce konaných 12.-13 listopadu 2013 v Brně mi připomněly, že se už nějakou dobu opakovaně vracím k problematice údajného snižování koncentrace spermií v mužské populaci. Až budu mít chvilku času navíc, napíšu o tom článek.

Zatím jen pár postřehů. Předně jsem před několika léty sám uvěřil mediální masáži na toto téma (viz moje vyjádření v již zmiňovaném článku ve Zdravotnických novinách). Potom jsem asi o rok později zpracovával přednášku, jejímž tématem byla analýza cca 6000 spermiogramů z mého mateřského pracoviště a s podivem jsem zjistil, že ač pacienti, které vyšetřujeme, jsou z párů s poruchou plodnosti, za 10 let v našem souboru k žádnému snížení parametrů nedošlo. Začal jsem pátrat v literatuře a nestačil jsem se divit.
Zaprvé proto, že řada vědeckých prací trend poklesu koncentrace spermií popírala a ty nebyly moc citované, zatímco práce propagující trend poklesu citované byly v hojné míře.
Zadruhé proto, že původní práce dánských autorů [1], která na údajný trend upozornila, odkazuje na publikace ze 30. a 40. let, kdy měla být koncentrace spermií kolem 100 milionů na mililitr i větší a tyto hodnoty zásadně ovlivnily křivku trendu v publikované práci. Přitom autoři nevzali na vědomí, že v té době nebyla ustálená metodika vyšetření spermiogramu a soubory i laboratoře pocházely z obtížně srovnatelného prostředí a jsou jen stěží srovnatelné se současnými výsledky.
Zatřetí proto, že soubory, které byly objektem metaanalýzy měly většinou malý počet probandů (polovina měla  7 až 50 vyšetření, z celkem 61 souborů jen 6 mělo 1000 a více vyšetření). Navíc zjištěné koncentrace se v různých publikacích ze stejného období lišily i dvojnásobně.
Začtvrté proto, že tato práce hovoří o dlouhodobém trendu a přitom změny koncentrace vypadají spíše tak, že začátkem 50. let došlo ke skokovému poklesu a následně hodnoty setrvávaly s výkyvy na obě strany v průměru stejné. Pokud ve 40. létech nedošlo ke katastrofě vedoucí k následnému skokovému snížení koncentrace spermií na celém světě, musíme spíše předpokládat, že rozdíly mezi počátečním obdobím vyšetřování koncentrace spermií a v současným stavem mají spíše metodologické příčiny.
Často se argumentuje tím, že Světová zdravotnická organizace neustále snižuje kritéria pro koncentraci spermií. Skutečnost je taková, že poprvé v Manuálu  [2] z roku 2010, podle kterého se nyní řídíme, byla stanovena minimální koncentrace spermií, při níž lze muže považovat za plodného na základě ověřených fakt z velkého souboru plodných mužů. Není tedy s čím srovnávat.
Ještě poznámka na konec – minulý týden jsem vyhodnotil koncentraci spermií v našem souboru za posledních 12 let (cca 11000 spermiogramů). Nezjistil jsem žádný trend poklesu, ale narazil jsem na jednu zajímavost. Velmi se liší výsledky spermiogramu v létě od zbytku roku, jsou podstatně nižší. To ostatně už bylo publikováno v řadě prací. Pokud někdo publikuje výsledky spermiogramu, měl by uvést mimo jiné, v které roční době vyšetřoval.

1. Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ. 1992 Sep 12;305(6854):609-13.
2. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed. 2010. World Health Organization. ISBN 9789241547789