úterý 31. prosince 2013

Trochu jiné téma, je Silvestr

Kontakt na restauraci
Dnes budu psát na téma zcela jiné, než obvykle, žádné odborné názory a komentáře. Je u nás doma zvykem obědvat na Silvestra v dobré restauraci, večer potom trávíme s přáteli nebo v rodinném kruhu doma. Tentokrát jsme na návrh naší Hanky zvolili na oběd restauraci Butcher's, kterou máme za humny a pro mne není neznámá, strávil jsem tam se svými spolupracovníky příjemný firemní večírek, kterým nám naši zaměstnavatelé poděkovali za celoroční práci. Takže jsme už, tentokrát v redukované sestavě, se ženou a naší Hankou přišli do restaurace pozitivně naladěni a dobrá nálada nám zůstala po celou dobu oběda. Jídlo bylo skvělé, i nápoje. Neobyčejně příjemná obsluha vyvolala pocit pohody, měl jsem pocit, že nejen u našeho rodinného kroužku. Dobrý začátek Silvestra.

Přeji všem čtenářům mého blogu dobrý rok 2014.

neděle 1. prosince 2013

V. Kongres medicínského práva


Protože pracuji ve zdravotnictví a také působím jako soudní znalec, medicínské právo je pro mne důležitým „hraničním oborem“. Věnoval jsem proto pár dní času a nějaké peníze na svoji účast na kongresu. Vůdčím motivem kongresu bylo uplatnění nové právní normy, Občanského zákoníku, který nabývá účinnosti k 1.1.2014, ve zdravotnictví. Nebudu se zabývat podrobnostmi, odkazuji na web, jen musím konstatovat, že organizátoři svou roli zvládli výborně, přítomní soudci Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR a další řečníci hovořili zasvěceně a srozumitelně a účastníci z řad právníků i zdravotníků se v řadě věcí zorientovali. Potkal jsem se zde se spoustou zajímavých lidí.


Mohu jen doporučit kolegům lékařům i dalším zdravotníkům, aby věnovali pozornost svému právnímu vzdělávání, ať už je organizuje Společnost medicínského práva nebo Česká lékařská komora.

Hodnocení základního výzkumu

Dostal jsem se k řešení jedné situace související s posouzením výsledků výzkumného projektu. Protože už jsem posuzoval nespočet grantů i disertací a troufám si dobré vědecké dílo poznat, byl jsem konsternován postupem při hodnocení. Tady došlo k tomu, že skvělý výsledek výzkumného projektu, zakončeného získáním zásadních nových poznatků, publikovaných v prestižním mezinárodním časopise, byl vyhodnocen jen jako částečně splněný. Autorka totiž během řešení projektu zjistila, že naplánované pracovní etapy nevedou k cíli a postupovala jinou cestou a zásadním způsobem přispěla k objasnění důležitého biologického jevu, který byl předmětem projektu. Pro mne navýsost splněno, pro zadavatele, vyjádřeno dokonce v procentech (!), zhruba ze dvou třetin.
Poučení z toho plynoucí je důležité nejen pro zadavatele výzkumných projektů, ale i pro veřejnost, která se někdy domnívá, že výsledkem základního výzkumu je hotový lék, přístroj, nebo alespoň povinné potvrzení obecně uznávané „pravdy“.
Proto cituji: „základním výzkumem" se rozumí experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi (Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací -2006/C 323/01. Úřední věstník Evropské unie. 30.12.2006)
A dodávám:  Už na střední škole nás učili, že ve vědě jde o to, poctivě hledat pravdu, ne za každou cenu potvrzovat určitou hypotézu nebo vžité představy. Plánování v základním výzkumu slouží k tomu, aby byly zajištěny materiální a personální prostředky pro výzkum, ne k tomu, aby byl předpovězen výsledek a ten pak za každou cenu potvrzen.